Menu Close

Tag Talks#75 (Tagalog)- 4 Steps ng Karista Mortgage Discovery Call

Kami po sa Karista Mortgage ay naniniwala na kailangan naming maintindihan ang inyong mga dahilan, layunin at plano kung bakit kayo kumukuha ng mortgage. Kaya naman po mayroon kaming FREE, No-Obligation Discovery Call nang sa gayon ay matulungan namin kayong madicosver ang inyong mga mortgage options. Para mas maintindihan kung paano ito ginagawa, narito ang 4 Steps ng Discovery Call at bakit ito importante. Please watch this video.

DISCLAIMER: The information in this post is solely advisory, and should not be substituted for legal, financial or tax advice. Any and all decisions and actions must be done through the advice and counsel of a qualified attorney, financial advisor and/or CPA. We cannot be held responsible for actions you may take without proper financial, legal or tax advice.

Karista Events & Workshops

We offer FREE educational events and workshops for First-time Home Buyers, Real Estate Investors, and a lot more!

What: FREE Real Estate Investing Workshop
When: June 15, 2023 (Thursday)
Time: 6:30PM to 8:30 PM Pacific Time

Click Here to Register

What: FREE First-time Homebuyer Workshop
When: July 13, 2023 (Thursday)
Time: 6:30 PM to 8:30 PM Pacific Time

Click Here to Register

Scroll to Top