Menu Close

Kung bibili ka ng property ano ang pinaka-malaki mong gastos bukod sa downpayment? Alamin at panoorin natin! Eto po ang link: https://forms.gov.bc.ca/taxes/estimate-your-property-transfer-taxes/ šŸ’ŖšŸ»šŸ˜€

DISCLAIMER:Ā The information in this post is solely advisory,Ā and should not be substituted for legal, financial or tax advice. AnyĀ and all decisions and actions must be done through the advice andĀ counsel of a qualified attorney, financial advisor and/or CPA. WeĀ cannot be held responsible for actions you may take without properĀ financial, legal or tax advice.

Karista Events & Workshops

We offer FREE educational events and workshops for First-timeĀ HomeĀ Buyers, Real Estate Investors, and a lot more!

What: FREE Real Estate Investing Workshop
When: June 15, 2023 (Thursday)
Time: 6:30PM to 8:30 PM Pacific Time

Click Here to Register

What: FREE First-time Homebuyer Workshop
When: July 13, 2023 (Thursday)
Time: 6:30 PM to 8:30 PM Pacific Time

Click Here to Register

Scroll to Top