Kung bibili ka ng property ano ang pinaka-malaki mong gastos bukod sa downpayment? Alamin at panoorin natin! Eto po ang link: https://forms.gov.bc.ca/taxes/estimate-your-property-transfer-taxes/ šŸ’ŖšŸ»šŸ˜€

DISCLAIMER:Ā The information in this post is solely advisory,Ā and should not be substituted for legal, financial or tax advice. AnyĀ and all decisions and actions must be done through the advice andĀ counsel of a qualified attorney, financial advisor and/or CPA. WeĀ cannot be held responsible for actions you may take without properĀ financial, legal or tax advice.

Karista Events & Workshops

We offer FREE educational events and workshops for First-timeĀ HomeĀ Buyers, Real Estate Investors, and a lot more!

Although we currently don’t have any scheduled webinars, we have an exciting opportunity for you to access our on-demand webinar recording. To get your hands on this valuable resource, we invite you to book a Quick Call with one of our Mortgage Strategy Managers. They will be delighted to assist you. Simply click here to schedule your call.

What: FREE Real Estate Investing Workshop
When:Ā TBC
Time: 2:00 PM to 4:00 PM Pacific Time
Where:Ā TBC
re:

Click Here to Register

What: FREE First-time Homebuyer Workshop (Online)
When: TBC
Time: 2:00 PM to 4:00 PM Pacific Time

Click Here to Register

Scroll to Top