Tag Talks

Tag Talks #111 – Paano Mag-Build ng Equity?

Tag Talks #111 – Paano Mag-Build ng Equity? https://youtu.be/84DwTH7RLEw Tag Talks #111 – Importante na malaman mo ang kahalagahan ng home equity kung ikaw ay nagre-rent or homeowner. Panoorin ang video na ito upang malaman kung bakit mahalaga ang equity at paano ito palaguin.   Tag Talks #86 Video Link: https://youtu.be/ZbZKmwcspuE

Read More »

Tag Talks #112 – Bumili o Magrenta ng Bahay?

Tag Talks #112 – Bumili o Magrenta ng Bahay? https://youtu.be/FdPfkjTfKmo Kung kasalukuyan kang nangungupahan, panoorin mo ang video na ito upang malaman kung bakit mas kapaki-pakinabang ang pagbili at pagmamay-ari ng bahay kaysa pag-upa.

Read More »

Tag Talks #103 – Ang Desisyon na Base sa Takot ay Hindi Kailanman Magiging Isang Magandang Desisyon

Tag Talks #103 – Ang Desisyon na Base sa Takot ay Hindi Kailanman Magiging Isang Magandang Desisyon https://youtu.be/oP5nVIu0nBs Ang desisyon na base sa takot ay hindi kailanman magiging isang magandang desisyon. Kung ikaw ay first-time homebuyer, homeowner, o investor, panoorin ang video na ito ni Bernadette Laxamana upang malaman kung ano ang dapat ninyong pakatandaan.

Read More »

Tag Talks #93 – Paano I-Buyoout Ang Iyong Spouse sa Isang Mortgage?

Tag Talks #93 – Paano I-Buyoout Ang Iyong Spouse sa Isang Mortgage? https://www.youtube.com/watch?v=f4Cc0Rt-MqU Kapag nagwakas ang isang marriage, common-law arrangement, o anumang significant na relasyon, ang paghahati ng mga ari-arian, gaya ng mortgage, ay pinaguusapan din. Tuklasin sa video na ito kung paano hinaharap ang isang mortgage kapag natapos ang isang relasyon at kung paano

Read More »

Tag Talks #92 – Gifted Down Payment

Tag Talks #92 – Gifted Down Payment https://youtu.be/MhsrIfREFPQ Alam mo ba na halos 30% ng Canadian First-Time Homebuyers ay nakatanggap ng Gifted Down Payment? Ano nga ba ito? Alamin yan at iba pang mga detalye mula sa video na ito ni Carolyn.

Read More »

Tag Talks #75 (Tagalog)- 4 Steps ng Karista Mortgage Discovery Call

Tag Talks#75 (Tagalog)- 4 Steps ng Karista Mortgage Discovery Call https://youtu.be/NbcWcQPbHK8 Kami po sa Karista Mortgage ay naniniwala na kailangan naming maintindihan ang inyong mga dahilan, layunin at plano kung bakit kayo kumukuha ng mortgage. Kaya naman po mayroon kaming FREE, No-Obligation Discovery Call nang sa gayon ay matulungan namin kayong madicosver ang inyong mga

Read More »
Scroll to Top